Till startsida
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Historik

Året efter att integrering blev den svenska regeringens överordnade strategi för jämställdhetspolitiken, 1995, antogs gender mainstreaming av FN:s fjärde kvinnokonferens i Beijing som strategi för medlemsstaterna. Trots förändringar av lagstiftning världen över var målet om faktisk jämställdhet långt från verklighet. Strategin att integrera jämställdhetsperspektivet i befintliga fora där resurser fördelas och normer skapas sågs därför som en nödvändig väg till det mål alla sade sig sträva mot. På svenskt initiativ förordas gender mainstreaming i den handlingsplan, Platform for Action, och den deklaration, Beijing Declaration, i vilka konferensen resulterade.

Inom EU ägde en liknande process rum. Sverige var drivande i att göra jämställdhet till ett centralt mål för unionen och att detta ska gälla på samtliga samarbetsområden. Amsterdamfördraget, som trädde i kraft 1999, anger jämställdhet som ett av EU:s grundläggande mål, och fastslår att all unionens verksamhet ska syfta till att undanröja bristande jämställdhet mellan kvinnor och män och främja jämställdhet mellan dem.

1996 tillsatte Europarådet, som är en institution särskiljd från EU, en expertgrupp för att definiera gender mainstreaming och föreslå en metodik för dess tillämpning. I sin rapport från 1998 framför expertgruppen den definition som sedermera är vedertagen:

En (om)organisering, förbättring, utveckling och utvärdering av beslutsprocesser, så att ett jämställdhetsperspektiv införlivas i allt beslutsfattande, på alla nivåer och i alla steg av processen, av de aktörer som normalt sett delar i beslutsfattandet.

Jämställdhetsintegrering, den svenska översättningen av gender mainstreaming, är med andra ord en strategi som kräver att service ges och resurser fördelas på lika villkor till kvinnor och män, flickor och pojkar. Fokus riktas alltså på kärnverksamheten för att säkra en jämställd medborgarservice.

© Göteborgs universitet Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakt

| Karta

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?