Till startsida
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Möte med...

Det bedrivs ett engagerat arbete med jämställdhet på många arbetsplatser och frågorna analyseras i små och stora grupper eller i skrift. Några av dem vi har träffat kan du läsa om här.

Johanna Lauri, magisterstudent
[101220] Lauri har undersökt vilken jämställdhet som dominerar bland de beviljade jämställdhetsprojekten hos SKL och reflekterat över vad denna jämställdhetsförståelse har för potential att öka jämlikheten mellan könen.

Maria Skalin, magisterstudent
[101203] EU-parlamentet skjuter långsamt fram sina positioner i det europeiska samarbetet. Men det återstår mycket att göra inom jämställdhetsområdet, visar Maria Skalin i sin magisteruppsats.

Nyamko Sabuni, jämställdhetsminister
[101125] Nyamko Sabuni svarar på frågor om hur hon följer arbetet med jämställdhetsintegrering i staten, om det blir någon framtida satsning på fortsatt arbete för utvecklande av jämställdhet och hur konsultmarknaden kommer in i sammanhanget.

Josefins Carlolf, magisterstudent
[101122] Hur kan det komma sig att myndigheter av samma slag kan ge så olika svar på Jämis och Helena Stensötas undersökning av hur statliga myndigheter arbetar med jämställdhet. Det har Josefine carnolf undersökt.

Kajsa Lindqvist, miljöaktivist
[101007] Det är inte självklart att budskapen på stora annonspelare är de som tränger igenom vårt medvetande bäst. Stora tankar kan rymmas i små böcker, som i Kajsa Lindqvists bok Har klimatet ett kön?

Lena Svenaeus, jurist och tidigare Jämo
[101004] Hon gjorde en banbrytande insats på det arbetsrättsliga området för löneutjämning mellan könen. Hon vann den rättsliga kampen, men makten var intakt, anser hon.

Maria Edström, massmedieforskare
[100925] Mona tilltalas med förnamnet medan Reinfeldt kallas vid sitt efternamn. Skulle det kunna vara tvärtom? Maria Edström ger några exempel på dagens medielogik.

Tanja Olsson Blandy, statsvetare
[100915] Sverige anses vara ett av världens mest jämställda länder. Men efter att ha förlorat ett mål i Arbetsdomstolen tvingades lagen att skärpas om likvärdiga arbetsuppgifter. Detta är nu dokumenterat.

Ulf Mellström, professor i genus och teknik
[100909] Brandmannayrket är ett av de mest ojämställda med mindre än 2 procent kvinnor. Ulf Mellström är forskningsledare för ett av två projekt som kan bli början till en förändring.

Yvonne Hirdman, historiker
[100413] Hur gick det till när jämställdheten institutionaliserades i Sverige? Ett stort forskningsprojekt vid Södertörns högskola börjar närma sig slutspurten på ett treårigt forskningsprojekt.

Andreas Ottemo, doktorand i pedagogik och teknolog
[100331] Många är oroade över det svaga intresset för teknikstudier. Därför har flera utredningar gjorts om var problemet ligger. Men det finns samtidigt en brist på självförståelse, hävdar Andreas Ottemo.

Eva Amundsdotter, genusvetare och jämställdhetskonsult
[100308] Eva Amundsdotter har skrivit en avhandling om jämställdhetsintegrering. Metoden var att arbeta med arbetsgrupper i en så kallas aktionsforskning. De medverkand fungerade därmed både som objekt och subjekt i processen.

Drude Dahlerup, statsvetare och genusforskare
[100211] Inom politiken är det inte längre kontroversiellt att prata om kvotering, däremot är debatten livlig när det gäller näringslivet. Men om män har en dominerande ställning inom vissa samhällsområden, tyder inte det på en dold kvotering av män? Vi har frågat statsvetaren Drude Dahlerup.

Annika Qarlsson, riksdagsledamot för Centern
[100115] Det största jämställdhetsproblemet är den könssegregerade arbetsmarknaden, säger Annika Qarlsson, förste vice gruppledare för Centerpartiet i riksdagen. Men bägge könen begränsas av förväntningar och roller.

Ida Legnemark, feministiskt ansvarig Vänsterpartiet
[100101] Feminism upplevs av många politiker som ett mycket laddat begrepp. Så vänsterpartiet i Borås har döpt om det till jämställdhet för att få majoritet för en annan stadsplanering. I januari ska alla i kommunfullmäktige få utbildning i jämställdhetsfrågor.

Eva Flyborg, riksdagsledamot för Folkpartiet
[091228] Hur ska jämställdheten bli bättre inom näringslivet? Folkpartiet tror inte på kvotering, utan vill använda ekonomiska styrmedel istället, säger riksdagsledamoten Eva Flyborg. Metoden kan även användas på myndigheter.

Hillevi Engström, riksdagsledamot för Moderaterna
[091221] Kvinnors långa sjukskrivningsperioder är ett stort problem, anser Hillevi Engström. Ett resultat av sämre arbetsförhållanden.

Ann-Christin Ahlberg, riksdagsledamot för Socialdemokraterna
[091214] Forskare kan ge politikerna viktiga redskap för att uppnå de jämställdhetsmål som finns, menar Ann-Christin Ahlberg. Riksdagens utredningstjänst skulle kunna kompletteras med det arbete som utförs av landets genusforskare.

Kerstin Alnebratt, föreståndare genusforskningssekretariatet
[091208] När politiker talar om genusforskning är behovet av kunskap för förändring ett återkommande tema. Kerstin Alnebratt har undersökt hur genusforskningen ges mål och mening i politiska texter under 30 år.

Hans Robertsson, forskare och konsult
[091130] Vad händer när man försöker förändra arbetslivets villkor? Är jämställdhet en konjunkturkänslig lyx? Hans Robertsson följer just nu förändringsarbetet med kvinnors arbetsmiljö inom industrin.

Esabelle Dingizian, riksdagsledamot för Miljöpartiet
[091118] Kvinnor och män får inte likvärdig behandling av svenska myndigheter. För att få en mera rättvis verksamhet krävs att politikerna öronmärker pengar för jämställdhetsintegrering

Åsa Gunnarsson, rättsvetare
[091106] Pengar är möjligen könsneutrala, men löner är det inte. Det är inte skattesystemet heller, säger Åsa Gunnarsson, professor i rättsvetenskap i Umeå.

Niclas Järvklo, idéhistoriker
[091026] Alla kanske inte tjänar på jämställdhet, hävdar Niclas Järvklo som arbetar med en avhandling om jämställdhetspolitik under åren 1983 till 2002. Mycket av hans arbete handlar om maskulinitetspolitik.

Helena Stensöta, statsvetare
[2009-10-19] En ny forskningsrapport som statsvetaren Helena Stensöta gjort på uppdrag av Jämi visar att en tredjedel av myndigheterna saknar helt jämställdhetsintegrering, men bland övriga anser tre av fyra att det är framgångsrikt.

Desirée Pethrus Engström, riksdagen (KD)
[2009-10-13] Tidigare ordföranden för kvinnoförbundet i Kristdemokraterna ser gärna att Riksrevisionsverket granskar hur staten sköter jämställdhetsintegreringen.

Sara Trobäck Hesselink, Göteborgs symfoniorkester
[2009-09-23] När Göteborgssymfonikerna ska anställa en ny musiker får den sökande spela upp bakom en skärm. Sara Trobäck Hesselink tror att de har en ovanligt bra situation i göteborgsorkestern.

Mats Bengtsson, Försvarsmakten
[2009-08-25] Försvarsmakten har under många år varit en typisk manlig miljö, men den bilden håller nu på att förändras i takt med samhällsförändringar både nationellt och internationellt. Mats Bengtsson ska driva arbetet med jämställdhetsintegreringen. Var står man idag?

Vanja Hermele, genusvetare och författare
[2009-08-18] Är konsten befriad från frågor om jämställdhet? Varför är det i så fall fortfarande ojämn fördelning på konstsalongerna? Vanja Hermele har undersökt konstvärlden på djupet.

Jaana Kurvinen, företagsekonom
[2009-06-24] Vad händer när kvinnliga entreprenörer byter från att vara anställd till att bli egen företagare inom den offentliga verksamheten? Det har företagsekonomen Jaana Kurvinen undersökt i sin avhandling.

Eva Wittbom, företagsekonom
[2009-06-12] Många program för ökad jämställdhet utformas som en rad kvantitativa mål. Resultatet kan bli att jämställdheten hämmas, enligt en avhandling av företagsekonomen Eva Wittbom.

Maria jacobson, jurnalist och mediekritiker
[2009-06-10] Jämställdhet låter sig ofta formuleras i det skrivna ordet och i policydokument. Men hur ser det ut i en värld som mer formuleras i känslor och livsstilar? Vi har bett mediekritikern Maria Jacobson granska modemagasinet H&M Magazine.

© Göteborgs universitet Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakt

| Karta

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?