Till startsida
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Publikationer

En viktig del av Jämis arbete består i att både synliggöra och göra kunskap kring jämställdhetsintegrering tillgänglig. Därför har vi också valt att i olika publikationsformer: rapporter, pm, nyhetsbrev, blogg, kommunicera det som på olika vis och med olika aktörer skapas inom Jämi. Vår förhoppning är att det ska bidra till ett intensivare samtal kring jämställdhetsintegrering.

Jämi summerar sitt regeringsuppdrag
Nationella sekretariatet för genusforskning fick i juli 2008 regeringens uppdrag att ge stöd till statliga myndigheters arbete med jämställdhetsintegrering. För att fullfölja uppdraget skapades Program Jämi, jämställdhetsintegrering i staten, som härmed lämnar sin slutrapport. Rapporten är skriven av Annika Olsson.
Jämi-Rapport nr 4/2010 Slutrapport

Rapport om jämställd statsförvaltning
Denna rapport från program Jämi behandlar på många sätt själva kärnan i idéen bakom jämställdhetsintegrering som strategi. Hur åstadkommer man själva integreringen? Rapporten har författats av Anne-Marie Morhed och Elin Bengtsson.
Jämi-Rapport nr 5/2010 Jämställd statsförvaltning

Uppföljning om hur myndigheterna reglerar jämställdhet
Jämi gjorde förra året en undersökning av hur de statliga myndigheterna hanterar jämställdhetsfrågor i direktiv och regleringsbrev (Jämi-rapport 1/109). Här har vi gjort en aktuell uppföljning.
PM: Att styra jämställt 2010

Kunskapsöversikt över forskningsfältet
En översikt över vad som skrivits om jämställdhetsintegrering i Sverige och internationellt. En slutsats är kanske något överraskande att det gjorts relativt lite forskning inom detta område i Sverige. Rapporten har gjorts av Camilla Norrbin och Annika Olsson.
Jämi-rapport nr 3/2010: Forskning saknas

Uppföljning av jämställdhetsarbetet hos tio myndigheter
Statsvetaren Helena Stensöta gör en fördjupad undersökning av tio statliga myndigheters jämställdhetsarbete. Undersökningen bygger på en tidigare rapport av Stensöta (nr 2/2009, se nedan).
Jämi-rapport nr 2/2010: Processer med arbetet i jämställdhetsintegrering

Jämställdhetspolitikens genomslag i statsbudgeten
Professor emerita Anita Nyberg har i rapporten Mycket snack och lite verkstad? Jämställdhetspolitikens genomslag i statsbudgeten 1980-2012 studerat riktade anslag såväl som markörord gällande jämställdhet över en trettioårsperiod. [maj 2010]

Jämi-rapport nr 1/2010: Mycket snack och lite verkstad?

Jämställdhetsintegrering i EU
Nardin Crisbi har gjort en kartläggning av arbetet med jämställdhetsintegreringen inom EU. Även mellanstatliga organisationer finns med. En förhoppnings är att denna omvärldsbevakning ska kunna bidra till inspiration i det egna arbetet. [januari 2010]
Kartläggning av europeiska organisationers och EU:s medlemsstaters arbete med jämställdhetsintegrering

Jämi tar pulsen på statlig jämställdhet
Var tredje statlig myndighet har inget arbete med jämställdhetsintegrering. Det visar en rapport från Jämi, av statsvetaren Helena Stensöta. Bland övriga myndigheter upplevs det däremot som framgångsrikt. [september 2009]
Jämi-rapport 2/09 – Jämställdhetsintegrering i statliga myndigheters verksamhet

En uppföljningspromemoria
Nardin Crisbi undersöker erfarenheter gjorda inom ramen för JämStöds öppna utbildningar (som ingick i utredning 2007:15) och diskuterar deras betydelse i deltagarnas fortsatta arbete med jämställdhetsintegrering. [juli 2009]
Att knyta samman – i spåren av JämStöds öppna utbildningar

Jämställdhetsintegrering på statliga myndigheter
En enkätundersökning om det pågående arbetet med jämställdhetsintegreringen på statliga verk. 139 myndigheter har svarat på Helena Stensötas undersökning. Hur har de lyckats och vilka former av stöd önskar de? [juni 2009]
Delrapport presenterad på Almedalen 2009

Kartläggning av myndigheternas jämställdhetsarbete 2007-2009
I denna kartläggning gör Jimmy Sand en grundläggande genomgång av kontinuiteten, eller bristen på sådan, i regeringens styrning av myndigheternas utåtriktade jämställdhetsarbete samt huruvida det skiljer sig åt beroende av myndigheternas departementstillhörighet.
Att styra jämställt

Regeringsuppdraget
Du finner här regeringsuppdraget i sin helhet samt dokument framtagna av föreståndare och programansvarig gällande innehåll och struktur i Jämi.

Regeringsbeslut IJ 2008 1467 JÄM

PM Program för jämställdhetsintegrering i staten

Utvärdering av inledningskonferensen för Jämi den 28 januari 2009

© Göteborgs universitet Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakt

| Karta

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?