Till startsida
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Utblick

En del i Jämis uppdrag är att bedriva omvärldsbevakning och informera om aktuella händelser i landet. På denna sida finner du information om jämställdhetsintegrering i andra verksamheter samt information om rapporter, konferenser och dylikt.

Myndigheter med direktiv i instruktion och/eller regleringsbrev

På gång inom jämställdhetsintegrering i staten

Om du vill att det arbete kring jämställdhetsintegrering som bedrivs i din verksamhet skall synas här, sänd ett e-postmeddelande till webbredaktör christer.wigerfelt@genus.gu.se.

NATIONELLT

Program för Hållbar Jämställdhet, SKL
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har sökt och beviljats 125 miljoner kronor av regeringen för att stödja genomförandet av jämställdhetsintegrering i kommuner, landsting och regioner fram till december 2010. Läs mer på deras webbplats genom att följa länken nedan.
SKL:s sidor om jämställdhet

Staten leder Jämt
Andelen kvinnor på ledande befattningar inom staten ska öka. Det är målet med ett treårigt program som Kompetensrådet för utveckling i staten, Krus, genomför tillsammans med tio myndigheter. 18 mars och 1 april 2009 bjuder Krus in till seminarium om att använda nyckeltal för att mäta jämställdheten i verksamheten. På Krus sida om Staten leder Jämt finns mer information om detta, jämställdhetsintegrering m m.
Staten leder Jämt

Svenska ESF-rådet och jämställdhetsintegrering
Svenska ESF-rådet utlyser medel inom Socialfonden. För att sökande skall få stöd i hur de kan arbeta med jämställdhetsintegrering i sina projekt har ESF-rådet beviljat medel till länsstyrelserna för att bygga upp en stödfunktion. Stödfunktionen skall vara i drift 1 april 2009. Läs mer genom att följa länken nedan.
Svenska ESF-rådets sidor om jämställdhetsintegrering

JGL – basutbildning i jämställdhet på Försvarshögskolan
JGL, Jämställdhet Göra Lära, är en basutbildning om jämställdhet. Utbildningen omfattar totalt tre dagar, fördelade 2 1, kan genomföras med en grupp om 8-15 deltagare och leds av två handledare. JGL arbetar efter en upplevelsebaserad inlärningsmodell. Försvarshögskolan, Institutionen för ledarskap och management, är huvudman för utbildningen.
JGL, Försvarshögskolans utbildning i jämställdhet

Länsstyrelsernas uppdrag med jämställdhetsintegrering
Länsstyrelserna arbetar med jämställdhetsintegrering och har sedan 1995 en sakkunnig i jämställdhet. Länsstyrelserna har tagit fram handlingsplaner och strategier för jämställdhetsarbetet. Det finns olika pågående uppdrag hos länsstyrelserna, bl a främjandet av kvinnors företagande samt arbetet mot våld mot kvinnor, därmed även hedersrelaterat våld. Nedan är en länk till Länsstyrelsernas gemensamma sida om ämnet jämställdhet. Där finns länkar till respektive länsstyrelse.
Länsstyrelsernas gemensamma sida om jämställdhet

Boverket arbetar med jämställdhetsperspektiv
Regeringen har gett Boverket i uppdrag att leda ett arbete för
att stärka tryggheten i stads- och tätortsmiljöer i hela landet ur ett jämställdhetsperspektiv. Arbetet sker i samverkan med länsstyrelserna och omfattar bland annat sammanställning av kunskap, utveckling av metoder och fördelning av stöd till åtgärder som ligger i linje med uppdragets mål. Stödet kommer att fördelas i två omgångar fram till år 2010.
Boverkets uppdrag med jämställdhetsperspektiv

Högskoleverkets likabehandlingsarbete
Högskoleverket: Högskoleverket har till uppgift att främja likabehandling mellan kvinnor och män inom högre utbildning. I den uppgiften ingår att driva projekt inom området och hitta perspektiv på jämställdhet som gäller högskolan. Som stöd i arbetet finns ett jämställdhetsråd. Rådet fungerar som idégivare och tar initiativ till nya projekt som ska främja och belysa jämställdheten.
Högskoleverkets sidor om jämställdhet

Ungdomsstyrelsen: uppdrag och statsbidrag
Regeringen har gett Ungdomsstyrelsen flera uppdrag
där könsperspektiv ingår. Dessa är alltifrån uppdraget att följa upp ungas levnadsvillkor, hedersrelaterat våld till HBT-personers hälsa.
Ungdomsstyrelsens uppdrag med könsperspektiv

Ungdomsstyrelsen förvaltar även olika former av statsbidrag till bl a kvinnors organisering, jämställdhetarbete bland nationella minoriteter samt jämställdhetsprojekt enligt de fyra jämställdhetspolitiska målen.
Statsbidrag som Ungdomsstyrelsen förvaltar

Delegationen för jämställdhet i skolan
Utbildningsdepartementet har tillsatt denna delegation för att arbeta med kunskap om jämställdhet i skolan. Inom ramen för uppdraget ska delegationen genomföra seminarier och på andra sätt sprida den kunskap som sammanställs, särskilt om de metoder som kan användas för att bryta traditionella könsmönster och könsroller.
Delegationen för jämställdhet i skolan

Delegationen för jämställdhet i högskolan
En delegation som ska främja jämställdhet i högskolan har tillsatts. Delegationen ska stödja insatser och föreslå åtgärder som främjar jämställdhet i högskolan och i det sammanhanget särskilt fokusera på följande problemställningar:
▪ könsbundna utbildningsval till högskolan,
▪ minskningen av andelen män som söker sig till högre utbildning,
▪ skillnader mellan kvinnor och män vad avser studietakt, avhopp och benägenhet att avlägga examen,
▪ kvinnors och mäns skilda möjligheter till forskarkarriär,
▪ den ojämna könsfördelningen på högre tjänster och befattningar inom högskolan.
Delegationen för jämställdhet i högskolan

NTERNATIONELLT

EU-kommissionen
Webbsida om jämställdhet, under DG Sysselsättning: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=418

Nordiska ministerrådet
Under perioden 1997-2000 genomfördes det Nordiska Mainstreamingprojektet, ett paraplyprojekt med en gemensam nordisk del och fristående – nationellt styrda – underprojekt i de nordiska länderna samt på Färöarna och Åland. Rapporten kan beställas via länken
www.norden.org/pub/sk/showpub.asp?pubnr=2000:580

Jämställdhetsundervisning i Norden
Intressanta evenemang under året är konferensen om jämställdhetsundervisning i Norden, den 21 september samt konferensen om kön och makt den 18-19 november på Island.
Sedan 1998 finns det en arbetsgrupp sammansatt av de nordiska och baltiska länderna för att stödja de baltiska ländernas jämställdhetsutveckling. NIKKs verksamhet finansieras av ministerrådet. 
www.norden.org/gender/sk/index.asp?lang=

Danmark
Insatsområdena i dansk jämställdhetspolitik innehåller bl.a. integration utifrån könsperspektiv, ungdom och moderna könsroller samt jämställdhetsintegrering (kønsmainstreaming). Precis som i Finland finns en webbsida för jämställdhetsintegrering, se
www.lige.dk/koensmainstreaming.asp

KVINFO
Danskt centrum för forskning om kvinnor och jämställdhet
www.kvinfo.dk

Finland
Webbsidan ”Kön spelar roll”, är en fördjupning i könskonsekvensanalyser, som ministeriet hänvisar till hittar du på
www.sukupuolisilmalasit.fi/Resource.phx/sukupuolisilmalasit/svenska/index.htx

Norge
Barn- och familjedepartementet har ändrat namn till Barn- och jämlikhetssdepartementet. Sedan 2006 finns motsvarigheten till den sammanslagna DO i Norge, Likestillings- och diskrimineringsombud och en nämnd med samma namn som beslutar om bl.a. vite. Samma år invigdes en webbsida på engelska om jämställdhet i Norge, Gender in Norway, se
www.gender.no

NIKK
Nordisk Institutt for kunskap om kjønn
www.nikk.no

En utförligare genomgång av internationella projekt kan du ladda ner här.

vinjettbild

© Göteborgs universitet Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakt

| Karta

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?