När uppfanns tv:n?

Televisionens idé och koncept har utvecklats över flera decennier, med många uppfinnare och vetenskapsmän som bidrog till dess framsteg. Trots att idén om att sända bilder och ljud över avstånd daterar sig tillbaka till 1800-talet, började den verkliga utvecklingen av tekniken på 1920-talet.

De första prototyperna

Ett av de första genombrotten inom televisionsteknologi var skapandet av mekaniska tv-system. Dessa tidiga system använde roterande skivor och linsarrangemang för att skapa och ta emot TV-signaler. John Logie Baird från Storbritannien var särskilt framstående inom denna teknik och genomförde den första publika demonstrationen av ett fungerande TV-system 1926.

Elektroniska TV-systemets genombrott

Mekaniska system var dock snart föråldrade med framstegen inom elektronisk teknik. Den amerikanske uppfinnaren Philo Farnsworth är ofta känd för att ha uppfunnit den första fungerande elektroniska televisionen på 1920-talet. Hans design, som inte förlitade sig på rörliga delar, blev grunden för den moderna televisionen.

Denna elektroniska metod använde en enhet som kallas för en ”ikonoskop” för att omvandla ett brett spektrum av ljus till elektroniska signaler, vilka sedan kunde sändas till en mottagare och översättas tillbaka till synliga bilder.

Televisionens snabba spridning

Med den tekniska grunden på plats, tog det inte lång tid innan TV:n blev en kommersiell framgång. Från 1930-talet och framåt sågs stora framsteg, både när det gäller teknik och innehåll, vilket ledde till att TV snabbt blev en av de mest inflytelserika och omfattande formerna av massmedia. Under andra hälften av 1900-talet, med introduktionen av färg-TV, kabel-TV och satellit-TV, fortsatte televisionens dominans och innovation.

I dagsläget konsumerar vi det mesta med smarta TV-apparater och streamingtjänster via internet. Dessa tillägg har också blivit allt dyrare under årens lopp, och priset ser endast ut att stiga ytterligare.

Sammanfattningsvis är det så att även om många individer och innovationer bidrog till TV:ns uppfinning och utveckling, kan man spåra dess ursprung tillbaka till de tidiga experimenten på 1920-talet. Den snabba adoptionen av tekniken under 1900-talet förändrade sedan hur människor över hela världen konsumerade information och underhållning.